Kontakt

Scand’Oc-Club svarar gärna på frågor efter bästa förmåga om sådant som ligger inom klubbens ramar.

Scand’Oc är en ideell icke-kommersiell förening. Frågor av juridisk eller ekonomisk karaktär liksom skattefrågor får hänvisas till specialister på respektive område. Kontakta oss gärna om du har något att fråga om som kanske inte tagits upp på hemsidan så hoppas vi kunna ge ett svar.

Medlemsansvarig: Christer Nordgren


Välj ärende i formuläret så skickas ditt meddelande direkt till rätt person.